Vispārīgi

Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk saukti par “Lietošanas noteikumiem”) ir piemērojami “Zinātnieks.lv” tīmekļa vietnei (www.zinatnieks.lv)

Apmeklējot Zinātnieks.lv tīmekļa vietni vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus.

Tīmekļa vietnes izmantošanas ierobežojumi

Zinātnieks.lv tīmekļa vietnē izklāstītā informācija ir iegūta no avotiem, kurus Zinātnieks.lv uzskata par uzticamiem. Zinātnieks.lv tīmekļa vietnē sniegtās informācijas mērķis ir piedāvāt tās apmeklētājiem iegūt jaunas zināšanas par to kā izdarīt jeb ko. Saturs sastāv no pamācībām, padomiem un ieteikumiem, tomēr Zinātnieks.lv nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās tīmekļa vietnē vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Zinātnieks.lv neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija tīmekļa vietnē var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. Zinātnieks.lv neapliecina un negarantē to, ka šī tīmekļa vietne un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.

Zinātnieks.lv nepiedāvās šādus produktus vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras gadījumā pēc Zinātnieks.lv ieskatiem (bez Zinātnieks.lv pienākuma pārbaudīt šādu informāciju) šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā tiesību vai normatīvajiem aktiem šādas personas mītnes valsts jurisdikcijā vai ar to saistītā jurisdikcijā.

Atbildības ierobežojums

Šīs tīmekļa vietnes saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Zinātnieks.lv vai trešās personas nedod nekādas garantijas par tīmekļa vietni vai tās saturu. Zinātnieks.lv nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja Zinātnieks.lv ir zinājusi par tīmekļa vietnes vai tās satura trūkumiem.

Autortiesības

Zinātnieks.lv vai trešās personas, ja tas ir norādīts tieši, patur īpašumtiesības, autortiesības © un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo tīmekļa vietni. Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs. Šīs tīmekļa vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai. Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots(www.zinatnieks.lv), taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā tīmekļa vietnē ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

Dalībniekiem diskusiju forumos, virtuālās tērzēšanas telpās, debatēs vai tamlīdzīgos pasākumos Zinātnieks.lv tīmekļa vietnē ir jāiesniedz tikai tādi materiāli, uz kuriem viņiem ir autortiesības vai tādus materiālus, uz kuriem viņi kaut kādā veidā ir ieguvuši šādas tiesības. Uzskatāms, ka materiālu iesniegšanas brīdī dalībnieks, kurš ir iesniedzis materiālus, ir piekritis tam, ka Zinatnieks.lv uzglabā, izplata un publicē konkrētos materiālos elektroniski vai citā veidā.

Saites

Ja Zinātnieks.lv norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par Zinātnieks.lv sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu un Zinātnieks.lv neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošana vai pieejamību. Zinātnieks.lv nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu par 100%.

Sīkdatnes

Zinatnieks.lv mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā tulkots no “cookies“).

Kas tad īsti ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes(mājas lapas) apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne(mājas lapa) saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Zinatnieks.lv tīmekļa vietnē jeb mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos šādus datus:

  • vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;
  • Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu.

Google Analytics sīkdatnes

Zinatnieks.lv tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Zinatnieks.lv mājas lapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties šeit – https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Ja Jūs vēlaties, lai Zinatnieks.lv neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm Zinatnieks.lv mājas lapā, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on – (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks jeb spraudnis. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt arī tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.