ka skaitit gitaras stigas

Kā skaitīt ģitāras stīgas?

Atcerēties, kā jāskaita visas sešas ģitāras stīgas, ir būtiski jebkuras pakāpes spēlētājam. Bieži vien stīgu skaitīšana ir svarīgāka par to, kā atcerēties, kādas notis ir uz katras stīgas, jo tas var mainīties atkarībā no skaņojuma. Sāc skaitīšanu no apakšas, jo apakšējā, tievākā stīga vienmēr ir pirmā. Visgrūtāk ir atcerēties, ka pirmā stīga ir apakšā nevis […]

Lasīt vairāk